• Program: Luni - Vineri 9.00 - 18.00
Str. Dobrogei 1 Bucuresti, Romania

Etichetă: energie

3 posts

Autor: Marius Pravalici, Manager Energetic Timepal Romania

Posibile probleme cu parametrii calitativi ai energei electrice utilizate

Știați că energia electrică are câțiva parametrii calitativi și  acestia influențează în mod semnificativ valoarea facturilor de energie electrică, durata de viață și modul de funcționare al echipamentelor consumatorilor finali?

În general ieșirea din acești parametrii duce la dezavantaje energetice, cum ar fi: îmbătrânirea izolației echipamentelor, cablurilor de energie, cât și a capacităților energetice, dar poate cel mai important aspect îl reprezintă valoarea energiei electrice în unități monetare crescute fără să conștientizăm dacă pentru energia electrică consumată avem un raport corect față de unitatea de produs realizată.

Vezi mai mult Aspecte cu privire la calitatea energei electrice identificate la clienții TimePal România

Am constatat că este din ce în ce mai utilizată terminologia din domeniul eficienței energetică fără a se cunoaște semnificația exactă a anumitor termeni.
Venim în întâmpinarea mai multor cereri ale clienților noștri și începem prin a concentra definiții, informații tehnice și cadrul legal, referitoare la eficientă energetică.

Prima parte este aceea de definitii conform Directivei 2012/27 a Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene, definitii unitare la nivel de Uniune Europeană.

Partea 1- Definiții

 1. „energie” înseamnă toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;
 2. eficientă energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop;
 3. „economii de energie” înseamnă o cantitate de energie economisită determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie;
 4. „îmbunătățirea eficienței energetice” înseamnă o creștere a eficienței energetice că rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice;
 5. „serviciu energetic” înseamnă beneficiu fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o combinație de energie cu o tehnologie sau acțiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activitățile de exploatare, întreținere și control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract și care, în condiții normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a eficienței energetice sau economii de energie primară, în condiții verificabile și măsurabile sau estimabile;
 6. „furnizor de servicii energetice” înseamnă o persoană fizică sau juridică care furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice către instalația sau sediul consumatorului final;
 7. „audit energetic” înseamnă o procedura sistematică al cărei scop este obținerea unor cunoștințe corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operațiuni sau instalații industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea și cuantificarea oportunităților rentabile de economisire a energiei și raportarea rezultatelor;
 8. „contract de performanță energetică” înseamnă un acord contractual între beneficiarul și furnizorul unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, verificată și monitorizată pe toată perioada contractului, prin care investițiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) în măsură respectivă sunt plătite proporțional cu un nivel al îmbunătățirii eficienței energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performanță energetică, cum ar fi economiile financiare;
 9. „sistem de contorizare inteligență înseamnă un sistem electronic care poate măsură consumul de energie oferind mai multe informații decât un contor tradițional și care poate transmite și primi date utilizând o anumită formă de comunicații electronice;
 10. „cogenerare” înseamnă producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei electrice sau mecanice;
 11. „energie termică utilă” înseamnă energia termică produsă într-un proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de încălzire sau răcire, justificată din punct de vedere economic;
 12. „energie electrică produsă prin cogenerare” înseamnă energia electrică produsă într-un proces legat de producerea de energie termică utilă și calculată în conformitate cu metodologia prezentată în anexă I;
 13. „cogenerare de înalta eficientă” înseamnă cogenerarea care îndeplinește criteriile stabilite în anexă ÎI;
 14. „eficiență globală” înseamnă suma anuală a producției de energie electrică și mecanică și a producției de energie termică utilă, împărțită la cantitatea de combustibil folosită pentru producerea energiei termice într-un proces de cogenerare și în producția brută de energie electrică și mecanică;
 15. „raportul dintre energia electrică și energia termică” înseamnă raportul dintre energia electrică produsă prin cogenerare și energia termică utilă la funcționare exclusiv în regim de cogenerare, utilizând datele operaționale ale unei unități specifice;
 16. „unitate de cogenerare” înseamnă acea unitate care poate funcționa în regim de cogenerare;
 17. „unitate de cogenerare de mică putere” înseamnă o unitate de cogenerare cu capacitate instalată mai mică de 1 MWe;
 18. „unitate de microcogenerare” înseamnă o unitate de cogenerare cu o capacitate maximă mai mică de 50 kWe;
 19. „încălzire și răcire eficientă” înseamnă o opțiune de încălzire și răcire care, comparativ cu un scenariu de baza care reflectă situația normală, reduce măsurabil consumul de energie primară necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată în cadrul unei limite de sistem relevante într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, după cum a fost evaluat în analiză costuri-beneficii la care se face trimitere în prezența directiva, țînând seama de energia necesară pentru extracție, conversie, transport și distribuție;
 20. „încălzire și răcire individuală eficientă” înseamnă o opțiune privind furnizarea de încălzire și răcire individuală care, comparativ cu termoficarea și răcirea centralizată eficientă, reduce măsurabil consumul de energie primară din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată în cadrul unei limite de sistem relevante sau necesită același consum de energie primară din surse neregenerabile, dar la un cost inferior, țînând seama de energia necesară pentru extracție, conversie, transport și distribuție;

Având în vedere progresele realizate în ultimii ani, în zona de iluminat LED se pot anticipa următoarele direcții de dezvoltare:

 1. Transparență în utilizarea energiei și încadrarea în noile norme pentru clădirile comerciale.

Implică soluții de control wireless, pentru reducerea consumului de curent și flexibilitate în adaptarea și reconfigurarea iluminatului, care duc la îmbunătățirea confortului și creșterea randamentului activității, oferind posibilitatea de control wireless atât automat cât și individual pentru fiecare utilizator.

Vezi mai mult Tendințe in iluminat pentru 2016

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână