Servicii Energetice

Toate informațiile relevante

Manager Energetic

Răspunde obligațiilor legale conform legii 121/2014 și optimizează consumul energetic al companiei

Serviciile reglementate  Manager Energetic

Activitatea de Manager Energetic pentru industrie are ca scop reducerea intensității energetice și respectiv a valorii facturii energetice a beneficiarilor prin următoarele acțiuni:

 • Realizarea balanțelor energetice și întocmirea declarației ANRE de consum total de energie, precum și chestionarului ANRE de analiză energetică
 • Centralizarea și prelucrarea informațiilor din sistemul de contorizare şi monitorizare
 • Întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic și recepţionarea lucrării de audit energetic
 • Propunerea, implementarea și monitorizarea progresului programului de creștere a eficienţei energetice
 • Asigurarea consultanţei privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică precum și realizarea analizelor energetice necesare activității beneficiarului
 • Reprezentarea beneficiarul în relaţia cu ANRE referitor la aspectele legate de de eficienţă energetică

Eficiența energetică oferă posibilitatea reducerii pierderilor energetice, precum și a optimizării consumului, ceea ce se traduce printr-o creșterea a profitabilității beneficiarului în aceleași condiții ale desfășurării activității de baza.

EnergyPal deține autorizația de Manager Energetic pentru industrie, transporturi și servicii, și te poate ajuta în atingerea obiectivelor de eficientizare energetică.

Audit Energetic

Obiectivul principal al unui audit energetic este cuantificarea, prin analiza cost-beneficiu, și elaborarea unor soluții fezabile de creștere a eficienței energetice. În acest sens, vă punem la dispoziţie următoarele servicii:

 • Audit energetic pentru construcţii şi instalaţii
 • Expertiză termoenergetică
 • Inspecții termografice
 • Certificare energetică a clădirilor și unităților de clădire

Beneficiile realizării auditului energetic includ, prin acțiunile subsecvente pe care le putem realiza, facilitarea următoarelor procese:

 • Stabilirea unei strategii energetice, în raport cu planificările de dezvoltare, în vederea optimizării durabile a costurilor
 • Recuperarea mai rapidă a investițiilor din economiile obținute
 • Optimizarea funcționării instalațiilor
 • Monitorizarea și controlul proceselor energetice și tehnologice
 • Scaderea gradului de ocupare a personalului, prin reducerea mentenanței corective a instalatiilor
 • Cresterea siguranței în exploatare.

Un audit energetic este un raport complex pe care vi-l poate pune la dispoziție personalul nostru și constă în determinarea caracteristicilor reale termotehnice și functionale al sistemelor consumatoare de energie. Prin audit energetic se stabilesc tehnic și economic soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a sistemelor auditate.

Scroll to Top