Mentenanță și Monitorizare

Un obiectiv important al politicilor și programelor de eficiență este acel de a contribui la minimizarea costurilor inițiale ale acestor proiecte, astfel încât proprietarii să fie încurajați să investească în programe de creștere ale eficienței energetice care să conducă la îmbunătățiri semnificative.

Serviciile de monitorizare vin după etapa de contorizare inteligentă și permit trasabilitatea datelor. Ele pot fi stocate și analizate de beneficiar sau pot face obiectul unui demers de consultanță din partea EnergyPal. În acest fel beneficiarul vede clar rezultatele eficientizării energetice.

Pe de altă parte, serviciile de monitorizare facilitează o abordare predictivă, prin dimensionarea consumului pe baza datelor istorice și a necesarului din perioada următoare.

Deoarece costurile inițiale care reprezintă o barieră majoră în implementarea proiectelor de eficiență energetică în multe domenii de afaceri, specialiștii EnergyPal aduc o experiență de peste 20 de ani în domeniul eficientizării energetice. Fiecare proiect este însoțit de consultanță pentru beneficiar, de la analiza cost-beneficiu, la implementare și operare.

Scroll to Top