Implementare Soluții

Câteva dintre soluțiile de retehnologizare care cresc randamentul energetic al instalațiilor clădirilor sunt:
• Înlocuirea grupurilor de pompare clasice cu pompe cu turație variabilă
• Înlocuirea echipamentelor de climatizare (agregate de răcire, centrală de tratare aer, etc)
• Introducerea sistemelor de automatizări tip BMS (Building Management System)
• Introducerea sistemelor de contorizare inteligentă

Etapele unui proiect de retehnologizare din perspectiva eficienței energetice sunt următoarele: audit, contorizare smart, monitorizare, studiu fezabilitate, finanțare, implementare soluție integrată, plata din savingul energie realizat, monitorizare, mentenață și raportare.

Eficiența energetică oferă posibilitatea reducerii pierderilor energetice, precum și a optimizării consumului, ceea ce se traduce printr-o creșterea a profitabilității beneficiarului în aceleași condiții de desfășurăre a activității. EnergyPal oferă flexibilitate în alegerea soluției tehnice care se potrivește proiectului, experiență, expertiză și accesul la finanțarea necesară obținerii rezultatelor de eficiență energetică scontate.

Scroll to Top