• Business hours: Monday - Friday 9:00 - 18:00
1 Dobrogei Str. Bucharest, Romania

Tag: proiecte

11 posts

Profesia de Facility Manager continuă să evolueze în din ce în ce mai multe direcții. Schimbări globale – tehnologice și economice – influențează domeniul de Facility Management în mai multe moduri. Pentru a satisface cererea, managerii care se ocupă de aceste trebuie să-și modifice sau să-și adapteze strategiile conform cu aceste tendințe.

Read more 5 tendințe majore în Facility Management

The Facility Manager profession continues to evolve in many directions. The technological and economic global challenges influence the field of Facility Management in many ways. To meet the growing demand from the beneficiaries, the managers who deal with these trends need to change or adapt their strategies accordingly.

Read more 5 major trends in Facility Management

What is the link between energy efficiency and the Internet of Things (IoT)? To answer this question first we need to define what the Internet of Things is. IoT is the network of physical objects that incorporate a technology that allows them to communicate and interact with the external environment. An IoT solution is a product/object mixed with a service, delivered based on a technology that uses the Internet.

Read more Sistemele de eficientizare energetică și Internetul Lucrurilor

What is the link between energy efficiency and the Internet of Things (IoT)? To answer this question first we need to define what is the Internet of Things. IoT is the network of physical objects which incorporate a technology that allows them to communicate and interact with one another and with the external environment. An IoT solution is a product or an object combined with a service, delivered via the Internet.

Read more Energy efficiency systems and the Internet of Things

Costurile inițiale reprezintă o barieră majoră în implementarea proiectelor de eficiență energetică în multe domenii de activitate. Un obiectiv important al politicilor și programelor de eficiență este acela de a contribui la minimizarea costurilor inițiale ale acestor proiecte, astfel încât proprietarii să fie încurajați să implementeze programe de creștere ale eficienței energetice care să conducă la îmbunătățiri semnificative.

Read more Retehnologizarea pentru eficientizarea energetică, fară costuri inițiale

Initial costs are a major barrier to implementing energy efficiency projects in many areas of activity. An important objective of energy efficiency policies and programs is to help minimize the initial cost of these projects so that owners are encouraged to implement energy efficiency programs that will lead to significant improvements.

Read more Revamping for energy efficiency without initial costs

Proprietarii de clădiri de birouri, dar nu numai, înțeleg faptul că valorile pe care le utilizează pentru a evalua activele din portofoliile lor se schimbă. Schimbarea cerințelor clienților, obiectivele de sustenabilitate și fiabilitate energetică determină cererea pentru soluții inteligente de administrare. Soluțiile date de tehnologia care incorporează Internetul Lucrurilor (IoT) sunt scalabile, generează economii de costuri, îmbunătățind eficiența energetică și fiabilitatea și sporind satisfacția ocupanților.

Read more Internetul Lucrurilor (IoT) și clădirile de birouri inteligente

Owners of office buildings, but not only, understand that the values they use to evaluate assets in their portfolios are changing. Changing customer requirements, sustainability goals, and energy reliability are driving demand for smart management solutions. Technology solutions that incorporate the Internet of Things (IoT) are scalable, generating cost savings, improving energy efficiency and reliability, and enhancing occupant satisfaction.

Read more The Internet of Things (IoT) and intelligent office buildings

Eficiența energetică se referă la modalităţile prin care putem obţine acelaşi beneficiu (lumină, încălzire, mişcare, etc.) folosind mai puţină energie. Despre eficienţa energetică se vorbește de foarte mult timp. Motivul este unul simplu, economisirea energiei și utilităților înseamnă şi economisirea banilor.

Read more Ce fac și ce nu fac companiile pentru eficientizarea energetică

en_USEnglish
ro_RORomână en_USEnglish