Tendința la modă, obligație legală sau conștientizarea nevoii de schimbare în privința modului în care ne raportăm la consumul resurselor naturale și la calitatea mediului?
Cu 15-20 de ani în urmă, măsurăm dezirablitatea produselor de consum, a mediului de lucru sau a locuințelor în funcție de funcționalitate și design.

În prezent, eficiența  energetică a produselor de consum, de la automobil până la banalul aspirator, a devenit un indicator al performanței, clar marcat și luat în calcul în decizia de achiziție.Iată cum marketingul de produs a urmat preocuparea publicului pentru calitatea mediului și a vieții în general.
Campaniile de promovare actuale pun accent pe consumul redus, protejarea mediului și a vieții, iar recuperarea facilă și în procent cât mai mare a materialelor refolosibile devine un factor de departajare în ochii publicului.

Din ce în ce mai mulți beneficiari sunt dispuși să își modifice comportametul de consum și chiar să investească mai mult, pentru a contribui și a promova un mod de viață sănătos, sustenabil. În prezent în privința adoptării soluțiilor eficiente energetic problema cea mai des întâlnită este procurarea finanțării necesare investiției intiale.

Într-adevăr, noile tehnologii nu vin cu un preț mic, chiar dacă vorbim de iluminat, energie termică sau consum de carburanți. Avantajul acestor tehnologii este că, în ciuda investițiilor inițiale, perioada de amortizare este destul de redusă, de obicei în limita a 2-5 ani. Cum durata de viață a echipamentelor este considerabil mai mare decât perioada de amortizare, rezultă că investițiile inițiale merită făcute, țînând cont de beneficiile aduse pe perioada totală de utilizare.

Deși în prezent cel mai des ne întâlnim cu o abordare punctuală, în care se fac optimizari doar pentru câte o categorie de echipamente, o abordare generală, care să țînă seama de întregul concept și de suma tutoror echipamentelor, este soluția pentru obținerea rezultatelor excepționale.

De exemplu, pentru o clădire de birouri sistemul de climatizare și de iluminat sunt importante și reprezintă un factor strâns legat de productivitatea și confortul personalului. Dacă ne vom concentra doar pe acești parametri vom investi în echipamente de climatizare și de iluminat mai eficiente.

Dacă vom privi întregul sistem și vom investi în clădire că să îmbunătățim izolația termică, aportul de lumina naturală și chiar să instalăm sisteme de răcire pasive (ventilarea clădirii în timpul nopții) sistemele de climatizare necesare ar fi de putere mai mică și deci mai eficiente sau, în anumite situații nu ar fi deloc necesare.
Iată cum soluțiile pentru creșterea eficienței energetice implică o abordare generală iar investițiile inițiale se regăsesc nu doar în parametrii legați de consum cât și în calitatea vieții și randamentul personalului.