• Program: Luni - Vineri 9.00 - 18.00
Str. Dobrogei 1 Bucuresti, Romania

Categorie: Eficiență energetică

14 posts

Pierderile energetice sunt de multe ori necunoscute și necuantificate în companii din numeroase domenii de activitate. Chiar dacă managerii știu că au pierderi energetice pe fluxul de producție sau în alte zone ale companiei (de exemplu spații de depozitare, parcări  sau birouri), unii dintre aceștia nu au o imagine clară a valorii acestor pierderi și nici asupra metodelor prin care pot fi reduse. Vezi mai mult 5 metode prin care companiile își pot reduce pierderile energetice

Energy losses are often unknown and unquantified in companies operating form many industry sectors. Even if managers know that they have energy losses in the company, some of them do not have a clear picture of the value of these losses, nor of the methods by which they can be reduced.

Vezi mai mult 5 ways companies can reduce their energy losses

Suntem o națiune de ”proprietari de locuințe” și ne dorim confortul pe care ni-l oferă sistemele actuale de construcție și finisare a construcțiilor rezidențiale. În același timp suntem preocupați de creșterea continuă a tarifelor la utilități. Aceste două aspecte nu sunt doar pe agenda proprietarilor de clădiri industriale, comerciale, de birouri ci, cu atât mai mult, pe lista de preocupărilor personale. 

Vezi mai mult 15 acțiuni pentru eficientizarea energetică a casei tale

We are a nation of “homeowners” and we want the comfort of today’s systems of construction and finishing of residential buildings. At the same time, we are concerned about the continuous growth of utility tariffs. These two issues are not just on the agenda of industrial, commercial, office, but even more so on the list of personal concerns.

Vezi mai mult 15 actions for achieving energy efficiency at home

Costurile inițiale reprezintă o barieră majoră în implementarea proiectelor de eficiență energetică în multe domenii de activitate. Un obiectiv important al politicilor și programelor de eficiență este acela de a contribui la minimizarea costurilor inițiale ale acestor proiecte, astfel încât proprietarii să fie încurajați să implementeze programe de creștere ale eficienței energetice care să conducă la îmbunătățiri semnificative.

Vezi mai mult Retehnologizarea pentru eficientizarea energetică, fară costuri inițiale

Initial costs are a major barrier to implementing energy efficiency projects in many areas of activity. An important objective of energy efficiency policies and programs is to help minimize the initial cost of these projects so that owners are encouraged to implement energy efficiency programs that will lead to significant improvements.

Vezi mai mult Revamping for energy efficiency without initial costs

Eficiența energetică reprezintă elementul esențial și central al tuturor strategiilor privind energia durabilă. Există o nevoie din ce în ce mare de concepere și implementare a proiectelor de eficiență energetică pe scară largă pentru reducerea consumului de combustibili fosili, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Elaborarea și execuția unui proiect de crestere a eficienței energetice care, de exemplu, se finanțează chiar prin economiile de energie este o activitate complexă  care ofera avantaje economice insemnate pentru utilizatorul final.

Vezi mai mult Finanțarea proiectelor de eficientizare energetică

Energy efficiency is the key and central element of all sustainable energy strategies. There is a growing need to design and implement large-scale energy efficiency projects to reduce fossil fuel consumption, reduce greenhouse gas emissions. The development and execution of a project to increase energy efficiency, which, for example, is even financed through energy savings, is a complex activity that offers significant economic benefits to the end-user.

Vezi mai mult Financing energy efficiency projects

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână